A Kozármislenyi Tornádó Táncsport Klub története

Kozármisleny egy kis város, Pécs peremkerületén. Mindig pezsgő kulturális életet élt és él. Ez adta az alapot néhány lelkes táncolni vágyó fiatal számára, hogy a szervezett programokon kívül is hódolhasson szenvedélyének, a táncnak. Alkalmanként termet béreltek a helyi művelődési házban. A fiatalok létszáma alkalomról alkalomra növekedett. Ez a spontán szerveződésű csoport lassan közösséggé kovácsolódott. Valamennyien másutt, 4-5 különböző tánciskolában alapozták meg akkori mozgáskultúrájukat. Felismerték, hogy a tánc szeretete önmagában kevés a fejlődéshez, szükség van szakmai irányításra. 1992-ben Csillagfény néven klubot alapítottak írott és íratlan szabályokkal. A táncpróbák meghatározott rendszerességgel és keretek között történtek. Kezdetben a legképzettebb táncos, Ahácz Ági néni tanította a fiatalokat, a klub elnöke pedig Sasfalvi Lajos volt. Az első bemutatóra való felkérés Zalaszántóról érkezett, ahol hatalmas sikert aratott az általuk előadott formáció és az egyéni táncprodukciók. Ahhoz, hogy képesek legyenek kiváló műsorokkal kiállni és méltó ellenfélként részt venni táncversenyeken, különböző megmérettetéseken, szükségesnek látták Kapronczai József felkérését a további tanításra. A táncpedagógus kemény tempót diktálva kezdett, emiatt sokan lemorzsolódtak, ugyanakkor jelentkeztek új tagok is, kicsi gyermekek személyében.

 1. május 29-én elérkezettnek látták az időt arra, hogy Csillagfény kupa néven táncversenyt rendezzenek. Nagy sikerre való tekintettel a Magyar Táncsport Szövetséghez tagfelvételi kérelmet nyújtottak be, ahol kiderült, hogy már létezett ugyanilyen néven egy másik egyesület.

Ekkor közös megegyezéssel a pislákoló Csillagfény Táncklub nevet KOZÁRMISLENYI TORNÁDÓ TÁNCSPORT KLUBBÁ változtatták.

Így 1994. június 15-től 1170/1994 számon a Baranya Megyei Bíróság által hivatalosan bejegyzett alapszabállyal, adószámmal, működési engedéllyel rendelkező egyesületté vált.

Ez tagadhatatlanul sok előnyt jelentett (önkormányzati és egyéb szponzori támogatás) az egyesület számára. A hatályos sporttörvény előírta, hogy csak egyesületi tag lehet versenyző. Megnyílt a táncosok előtt a lehetőségek tárháza, hiszen rendelkezésre állt az alap feltételrendszer a versenysport irányvonalához. Szükségessé vált az alapszabályban rögzítettek megvalósításához egyfajta struktúra-átalakítás. Új célok, új feladatok, új problémamegoldó stratégiák vártak a versenytáncosokra és a klub vezetőségére. Az évente megrendezésre kerülő Tornádó Kupa táncversenyekre való felkészülés sokkal több edzést igényelt, mint a korábbiakban. Versenyzőink mind több városban szervezett táncversenyeken indultak el. A kimagasló eredmények növekvő száma és a megsokszorozódott versenyzési lehetőségek a Tornádó Táncsport Egyesület vezetőségének munkáját is nagymértékben növelte. Az elnök úr rengeteg munkája mellett egyre kevesebb időt tudott szakítani fiatal családjára és saját versenytáncos karrierjére, így kérelmezte felmentését. A Tornádó Táncsport Egyesület 1999-ben új elnököt választott Tarrné Rácz Judit személyében. Az egyesület művészeti vezetője Dudley Katalin lett, aki folytatta az édesapja, Kapronczai József által megkezdett szakmai munkát. Magyarországon 1996-óta jegyzik a Bajnoki Sorozatban résztvevők rangsorát. A Bajnoki sorozatot a Magyar Táncsport Szakszövetség szervezi és működteti azzal a céllal, hogy objektíven megállapítsa a sorozaton induló párosok, csapatok és azon keresztül az egyesületek teljesítménysorrendjét, továbbá, hogy megvalósítsa a sportszakmai feladatokat és folyamatosan biztosítsa a színvonalas versenyzéseket. Az egyesület országos versenyeken elért eredményeiben is bizonyítást nyert az a rengeteg munka, amit versenyzőink a társastáncra fordítottak, hiszen évente 12-13 alkalommal vettek részt országos, valamint klubközi versenyeken.

A Bajnoki sorozatban a Tornádó Táncsport Egyesület 2005-ben a 93 nevezett klubból 11. helyezést, 2006-ban 90 klubból 12. helyezést, 2007-ben 93 klubból 14. helyezést, 2008-ban 20. helyezést, 2010-ben 13. helyezést ért el.

Több klubközi versenyen meghirdették a legeredményesebb klub kupát. A Tornádó Táncsport Egyesület ezt a kupát nyolcszor hozta el.

2000-ben elnyertük a Kozármislenyért Érdem érdemrendjét, amit egészen addig csak kozármislenyi személyek kaphattak. Abban az évben először az egyesület érdemelte ki.

A Tornádó Táncsport Egyesület életét meghatározó alapelvek:

 • az általános műveltség megalapozása,
 • a társadalmi együttéléshez, az önművelődéshez, a munkavégzéshez, továbbtanuláshoz
 • szükséges alapvető képességek kialakítása,
 • az eltérő ütemben fejlődő sportolók képességeinek egyéni szintű fejlesztéséről való gondoskodás,
 • megfelelő követelmények teljesítése,
 • a táncos tér-és formaérzékének, ritmusérzékének, előadási képességének és magabiztos fellépésének fejlesztése,
 • a sportolóban a tánc, a művészetek iránti szeretet, a rendszeres munka igényének, a gondolkodás szükségessége, tudatának kialakítása,
 • a táncos ösztönzése az igényes munkára, az alkalmi eseményeken való szereplésre, külső megjelenésének igényességére,
 • a tag ösztönzése szakirányú továbbtanulásra, továbbképzés folytatására, az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásba,
 • megfelelő utánpótláscsoport kialakítása.

A célok megvalósításának következő lépcsőfoka a kifejezetten tagtoborzási szándékkal indított tánciskolák voltak. Ennek köszönhetően a létszám jelentősen megemelkedett. Az új tagokat a tudásszint alapján kezdő és haladó csoportba sorolták. A régi tagok számára a folyamatos munka meghozta a sikert és az elismerést. Az elért eredmények alapján jogosultságot szereztek a minőségi kategóriaváltásokra. A párosok a saját sportkarrierjük építése mellett számos hazai és szomszédos országbeli vendégszereplést vállaltak, amely nagymértékben hozzájárult a Tornádó Táncsport Egyesület hírnevének öregbítéséhez. 2007-ben jelentős változások történtek a régióban. Kozármisleny városi rangot kapott, (2007. július 01.) és felépített egy csodaszép, az Európai Uniós szabályoknak megfelelő hatalmas sportcsarnokot.

2007-ben itt került megrendezésre a XI. Tornádó Kupa, 300 táncos részvételével. Ezen felül 2008-ban az egyesület abban a megtiszteltetésben részesült, hogy elnyerte a Nyugat- Magyarország Területi Bajnokság megrendezési és lebonyolítási jogát. Több szempontból is rendhagyónak számított ez a verseny:

 • az első kétnapos táncverseny,
 • ez a versenytípus évente csak egyszer rendezhető az adott régióban,
 • új számítógépes számlálás történt,
 • parketta helyett engedélyezték a sportburkolat használatát,
 • sportoló centrikus programtervezet készült,
 • Nyugat-Magyarország összes táncosának részvételével zajlott.

Az egyesület párosai figyelemre méltó eredményeket értek el, így az egyesület hírneve tovább erősödött, és ami meglepő, hogy Pécsről egyre többen és többen utaznak ki Kozármislenybe táncolni. A Tornádó Táncsport Egyesület tagjai növekvő számban nem kizárólag helyi illetőségű, hanem más, környékbeli települések lakosai is.

Az egyesület tagjai aktív versenyzők vagy hobbi táncosok, akik 6-79 éves korosztályba tartoznak. A versenyzők létszáma változó, akik a Magyar Táncsport Szövetség igazolt versenyzői, rendszeresen vesznek részt hazai és külföldi táncversenyeken, ahol kiemelkedő eredményeket érnek el. A legmagasabb eredmények: 1 páros 4 világbajnokságon vett részt, több páros a Magyar Válogatott utánpótlás keretébe tartozott. 18 páros területi bajnoki címet ért el, 6 páros országos bajok lett. Az összesen megszerzett érmek mennyisége több ezer db.

A gyermek táncosaink szüleiben is felmerült az igény a tánctanulásra, így 2000 óta felnőtt hobby csoportunk működik. Sasfalvi Lajos, Györök Attila, Pomaházi Tamás után jelenleg Király Balázs táncpedagógus vezetésével a Kozármislenyi Művelődési Házban vasárnaponként lelkes kezdő és haladó tudás szintű csapat tanulja-gyakorolja a társastánc elemeit és a báli táncokat.

2008-tól a Tornádó Táncsport Egyesület egyre szorosabb kapcsolatot ápol a Diabelli Művészeti és Oktatási Alapítvány fenntartásában működő Kozármislenyi Alapfokú Művészeti Iskolával. Ez az együttműködés nagyban megkönnyíti az egyesület számára a versenytáncos tagok utánpótlását. Az egyesület szakmai vezetését Jancsi Zsolt társastánc pedagógus vette át, aki maga is az egyesület versenyzője volt.

Egyre több meghívásnak teszünk eleget táncbemutatóinkkal a partner civil szervezetek, különböző egyesületek rendezvényein. Állandó fellépői vagyunk Kozármisleny város programjain, ahol méltóképpen képviseljük a kultúra ezen gyöngyszemét.

Az egyesület taglétszáma évről évre emelkedett. 2016-tól nem csak Kozármislenyben, hanem Mohácson, Olaszon és Lippón is elkezdődött a versenytáncos utánpótlás nevelése.

2017-től négy társastánc pedagógus oktatja az egyesület tagjait: Jancsi Zsolt, Király Balázs, Pomaházi Tamás és Rák René személyében, közülük hárman mesterpedagógusok, egy közoktatás vezető mentortanár, egy fő pedig a Magyar Táncsport Szövetség hivatalos pontozóbírója és döntnöke.

További célunk, hogy elődjeinkhez méltóan biztosítsuk a társastánc tanulásának és gyakorlásának a lehetőségét gyermek, ifjúsági és felnőtt korosztályokban egyaránt. Minél több párosunknak szeretnénk biztosítani a lehetőséget a klubközi és országos kiemelt versenyeken valamint a szabadidősport versenyeken való induláshoz és eredményes szerepléshez.